Home » สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม SPA Cenvaree ทุ่มเทในการพัฒนานักบำบัดผู้ชำนาญการคนไทยที่ได้รับการรับรองใหม่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ระดับสูง ทักษะการบำบัดรักษาบริการของผู้เข้าพักและมาตรฐานของสปา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจะอยู่ในสปาของเราและมั่นใจในอาชีพที่ยอดเยี่ยม
 

……………………………………………………..

แบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ

เราเชื่อว่าคุณภาพที่แท้จริงของสปาจะเห็นได้จากศูนย์ฝึกอบรมสปาเซ็นวารี อคาเดมี่ ที่ทุ่มเทคัดสรรเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้และทักษะการรักษาอย่างมีมาตรฐาน หลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญสปาเซ็นวารี และครอบคลุมปรัชญาสปาบำบัดแบบองค์รวม เช่น การนวดอายุรเวทรักษาด้วยหินร้อน การใช้น้ำมันหอมระเหย การดูแลผิวหน้า และการดูแลเล็บ เพื่อโอกาสที่ดีมากมายสมัครเข้ารับการอบรมกับสปาเซ็นวารี
ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้: spacenvaree@chr.co.th

……………………………………………………..

แบบฟอร์มสมัครงาน

เราเชื่อว่าสปาที่มีคุณภาพเกิดจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรมสปาเซ็นวารี อคาเดมี่จึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้รับการอบรม ทั้งความรู้และทักษะด้านการบำบัดรักษาอย่างมีมาตรฐานในระดับมืออาชีพ หลักสูตรของสปาเซ็นวารี อคาเดมี่ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั้งด้านหลักปรัชญาของสปาและการบำบัดแบบองค์รวม เช่น การบำบัดแบบอินเดีย, การนวดด้วยหินร้อน, การใช้น้ำมันหอมระเหย, การดูแลผิวหน้า และการดูแลเล็บ สมัครเข้ารับการอบรมกับสปาเซ็นวารีวันนี้ เพื่อโอกาสงานมากมาย
สมัครงาน: spacenvaree@chr.co.th