หน้าแรก » สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม SPA Cenvaree ทุ่มเทในการพัฒนานักบำบัดผู้ชำนาญที่ได้รับการรับรอง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ระดับสูง ทักษะการบำบัดรักษาบริการและมาตรฐานของสปา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจะได้ทำงานในสปาของเราและมีเส้นทางอาชีพสปาที่มั่นคง

แบบสมัครงาน

เราเชื่อว่าสปาที่มีคุณภาพเกิดจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรมสปาเซ็นวารี อคาเดมี่จึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้รับการอบรม ทั้งความรู้และทักษะด้านการบำบัดรักษาอย่างมีมาตรฐานในระดับมืออาชีพ หลักสูตรของสปาเซ็นสารี อคาเดมี่ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั้งด้านหลักปรัชญาของสปาและการบำบัดแบบองค์รวม เช่น การบำบัดแบบอินเดีย, การนวดด้วยหินรอน, การใช้น้ำมันหอมระเหย, การดูแลผิวหน้า และการดูแลเล็บ สมัครเข้ารับการอบรมกับสปาเซ็นวารีวันนี้ เพื่อโอกาสงานมากมาย
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบี้องต้นดังต่อไปนี้ คือ

  • เพศหญิง, สัญชาติไทย, อายุระหว่าง20 – 35 ปี
  • มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการนวดไทย, นวดแบบต่าง ๆ และ/หรือความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงาม และสปา และได้รับการรับรองจากกระทรวงฯ
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือมีประสปการณ์การทำงานด้านสปามาก่อน
  • มี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูก ผิวหนัง การหายใจ หรือภูมิคุ้มกัน (เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน)
  • สวัสดิการระหว่างฝึกอบรม คือ เครื่องแบบ, อุปกรณ์การเรียน, ที่พัก, อาหาร และเบี้ยเลี้ยง
  • เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีตำแหน่งงานรับรองเป็นพนักงานของสปาเซ็นวารี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานว่างในแต่ละสาขา และเงื่อนไขในสัญญา)
  • เป็นผู้ที่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (เนื่องจากสถานที่ตั้งของศูนย์ฝึกฯ ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ)
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
  • สำหรับผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ (RESUME) และเอกสารแนบการสมัคร ดังนี้ คือสำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาบัตร, บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ มาได้ที่อีเมล์ [email protected] เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางบริษัทในการสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับโครงการดังกล่าว
  • และ เมื่อได้รับคัดเลือกจากทางสปาฯ แล้วนั้น ก็จะได้รับการฝึกอบรม จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว จะได้บรรจุและร่วมงานกับสปาของเราตามแต่สาขา ซึ่งขึ้นอยู่กับผลคะแนนและตำแหน่งว่าง ณ เวลานั้นๆ

สมัครงาน: [email protected]