Home » ภูมิปัญญาชาวบ้านชาวไห่เมือ

ภูมิปัญญาชาวบ้านชาวไห่เมือ

November 30, 2018

การบำบัดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน หมู่บ้านไห่เมือ เพื่อปลดล็อกอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง คอและศีรษะ ให้ผ่อนคลาย ดัดแปลงออกแบบโดยผู้เชียวชาญการนวดบำบัดชาวสวีเดน เป็นการยืดกล้ามเนื้อ, เส้น ไปพร้อมกับการใช้สมุนไพรหลากชนิดอย่างชาญฉลาด ทำให้การบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share :